e
sv

ORTODOKS KİLİSELERİNDEKİ İKONASTASİS DUVARI

İkonastasis Duvarı, Ortodoks kiliselerinde orta nefi apsisten ayırır. Bizans kaynaklarına baktığımızda bu duvara ‘templon duvarı’ denildiğini görüyoruz. Burası önceden bir bariyer iken, daha sonra uzatılıp paravan haline getirilir ve İkonastasis Duvarı ismi verilir. İkonastasis Duvarı’nın Türkçe karşılığı ‘ikona taşıyıcı duvar’dır.

İkonastasis Duvarı’nın üstündeki ikonlara baktığımızda;

Hz. İsa, Hz. Meryem, Vaftizci Yahya, o kilisenin kimee yapıldığını gösteren koruyucu aziz veya azize ikonaları birinci sırada gelir.

Tahtında oturmuş Pantokrator İsa sağında Meryem ve solunda Vaftizci Yahya varsa bu tabloya Deisis Tablosu denir. Eğer Vaftizci Yahya yoksa bu tabloya da Yarım Deisis denir. Deisis Tablosu kilisedeki en önemli tablodur ve genellikle kiliselerin en yüksek noktasında yer alır.

Pantokrator İsa, sağ eliyle ‘takdis’ hareketi yaparken ve sol elinde de İncil tutarak ikonada yer alır. Pantokrator ‘göklerin hâkimi İsa’ anlamına gelir. Ayrıca Pantokrator Yunan Tanrısı Zeus için de kullanılmıştır.

Deisis Tablosu’nun sağ ve sol taraflarında ‘on iki yortunun’ yani kutsal günlerin ve bayramların ikonları yer alır.

ON İKİ YORTU:

Cebrail’in Meryem’e hamile kalacağını müjdelemesi (Tebşir) (Evangelismos)
İsa’nın doğumu (Genesis)
İsa’nın mabede sunuluşu (İpapanti)
İsa’nın vaftizi (Baptisis)
Tabor Dağı’nda İsa’nın suretinin değişmesi (Metamorfosis)
Lazarus’un dirilişi (Genesis Lazarus)
İsa’nın Kudüs’e gidişi (Vaiforos)
İsa’nın çarmıha gerilişi (Stavrosis)
İsa’nın dirilişi (Anastasis)
İsa’nın göğe yükselişi (Analepsis)
Dünya’da söylenenleri Azizlerin duyması (Pentakost)

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.